Innovation & Forskning

Skadad hälsena hjälps av steroider – vid rätt tidpunkt

Ny svensk studie ger insikt i hur en skadad akillessena, eller hälsena, kan behandlas med kortikosteroider. Steroider är egentligen kända för att bromsa läkningsprocessen men inte om de används vid precis rätt tidpunkt.

Knappt hälften av alla patienter får behandling för gikt

Gikt är en vanlig artristsjukdom som ökat betydligt de senaste tio åren. Men mindre än 50 procent med gikt får en förebyggande behandling, enligt en ny studie från Sahlgrenska akademin.