Skadad hälsena hjälps av steroider – vid rätt tidpunkt

Ny svensk studie ger insikt i hur en skadad akillessena, eller hälsena, kan behandlas med kortikosteroider. Steroider är egentligen kända för att bromsa läkningsprocessen men inte om de används vid precis rätt tidpunkt.


– Det är välkänt att kortikosteroider dämpar läkningsprocessen, men vi har visat att det faktiskt kan ha en stark positiv effekt på läkning av hälsenan. Tidpunkten är avgörande, säger Per Aspenberg, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Inflammation spelar en viktig roll i läkningsprocessen när den så kallade Akillesenan, eller hälsenan skadas. I den första fasen triggas en aggressiv inflammation där många immunceller flödar in i området runt senan och gör foten svullen och öm. I nästa fas däremot signalerar inflammation att senan ska läkas genom att bilda ny vävnad.

Tidigare studier har visat att anti-inflammatoriska läkemedel som kortikosteroider har en negativ effekt på läkningsprocessen just för att inflammationen spelar en så viktig roll.

Men forskare vid Linköping universitet ville ta reda på om kortikosteroider kunde användas vid slutskedet av inflammationen för att hjälpa kroppen bilda ny vävnad. I studier på möss visar de i den senaste studien att kortikosteroider mot slutet av inflammationen, när ny vävnad börjat bildas, resulterar i en två gånger starkare sena.

– Vi var överraskade över hur stark den positiva effekten var. Skillnaden mellan senor behandlade med dexametason och obehandlade senor var så stor att man kunde se det med blotta ögat, och det blev ännu tydligare under mikroskop, säger Per Aspenberg.

Förklaringen tros vara att även när senan har börjat byggas upp på nytt finns en del aggressiva inflammatoriska celler kvar i området som gör läkningsprocessen svårare.

Än har behandlingen endast testats i möss och det är osäkert om kortikosteroider kommer ha samma effekt i människor men målet är att fortsätta med studier på större djur och förhoppningsvis i människor framöver.

– Effekten av kortikosteroidbehandling vid rätt tidpunkt är så dramatisk att det verkligen förtjänar att utvecklas vidare med målat att användas kliniskt för ortopediska skador, avslutar Per Aspenberg.